Estructura i forma

El punt de partença de la Sagrada Família va ser l’arquitectura gòtica, que Gaudí va modificar i millorar, per proposar una arquitectura nova i que, per la seva originalitat, fa d’aquest temple una peça única.

El Temple Expiatori de la Sagrada Família és una església de cinc naus amb creuer de tres, que formen una creu llatina. A l’extrem superior de la creu hi ha l‘absis, de forma semicircular, que tanca la basílica pel darrere. A més, la basílica consta de tres façanes monumentals: cada una representa un dels tres moments culminants de la vida de Jesucrist: el seu naixement (carrer Marina), la seva passió, mort i resurrecció (carrer Sardenya), i la seva glòria, present i futura (carrer Mallorca).

El conjunt es completarà amb quatre construccions en forma de cúpula d’uns quaranta metres d’alçària, situades a les quatre cantonades: dues sagristies al costat nord, i al costat sud, la capella del Baptisteri i la capella de la Penitència i del Santíssim. Les tres façanes i aquestes quatre construccions estaran unides per un ampli pas cobert i amb doble façana, anomenat per Gaudí claustre, que aïllarà la nau del soroll del carrer i permetrà circular d’una construcció a una altra sense passar per dins de les naus.

L’arquitecte proposà un conjunt de divuit torres, amb les dotze més baixes a les façanes (els campanars, que tindran una alçària d’uns cent metres i que representen els apòstols) i les sis més altes al centre, en una estructura piramidal que reflecteix la jerarquia del seu simbolisme. D’aquestes, la més alta serà la del creuer, que representarà Jesucrist i arribarà a 172,5 metres d’alçària. Al seu voltant hi haurà quatre torres de força menys diàmetre i una alçària de 135 metres, que representaran els quatre evangelistes i els evangelis que escriviren. Una altra torre cobrirà l’absis i representarà la Mare de Déu.

Gaudí tenia afany de construir un edifici que marqués el paisatge urbanístic de la ciutat, però a la vegada mostrava la seva veneració per l’obra de Déu, que en la seva opinió l’home mai hauria de superar: per això, amb 172,5 metres d’alçària, la Sagrada Família és un dels edificis religiosos més alts del món però continua estant uns quants metres per sota de Montjuïc – el turó demés alçària del municipi de Barcelona.

20180615_FOTO_AERIA_MATI_053
EstructuraiFromaDetall02
20180615_FOTO_AERIA_MATI_020
Visita simbòlica
Descobreix el sentit de les principals escultures de la basílica.