Museu

El juliol del 1926, un mes després de la mort d’Antoni Gaudí, Joaquim Folch i Torres, director general dels Museus d’Art de Barcelona, proposava fer, al mateix obrador de l’arquitecte, un museu per conservar i difondre l’obra de Gaudí.

La crema de l’obrador el 1936 va significar una pèrdua immensa: es va iniciar el llarg procés de recull de material relacionat amb l’obra i la figura de Gaudí i de recomposició de models de guix a través de les restes. Aquest procés havia de permetre la continuació de l’obra del temple i l’obertura d’un museu.

El museu es va inaugurar el 1961 al semisoterrani de la façana de la Passió. Aquest nucli primitiu, juntament amb les posteriors ampliacions i reformes, és part de l’actual museu que, sense oblidar el conjunt de l’obra de Gaudí, centra l’exposició en els treballs de construcció del temple.

Cal destacar-ne les maquetes originals restaurades, rèpliques d’originals i noves, així com la reconstrucció de la maqueta polifunicular de l’església de la Colònia Güell. També és remarcable l’actual taller de modelistes, on es restauren les maquetes originals de Gaudí i es reprodueixen a diferents escales per assegurar la fidelitat al projecte original, així com un audiovisual sobre la història i el moment actual de la construcció del temple.

INCORPORACIÓ DE NOUS ÀMBITS

Darrerament, el museu del temple ha iniciat un procés de millora i una nova distribució temàtica. L’objectiu principal és fer arribar el contingut actual de manera més planera i entenedora al visitant a partir de la renovació dels recursos expositius, el discurs, la llum i la selecció de les peces.

Entre els nous àmbits, destaca l’anomenat «Inspiració en la natura», amb panells de llum, grans fotografies i vint maquetes de guix que el visitant pot tocar i, així, entendre com va ser de decisiva l’observació i anàlisi de la naturalesa per al desenvolupament de les solucions formals, simbòliques i constructives de Gaudí.

A l’àrea que inclou les seccions «Orígens del temple» i «El temple en mans de Gaudí» es poden conèixer els promotors de la Basílica i quina ha estat l’evolució de les obres, des del projecte inicial de l’arquitecte Francisco de Paula del Villar fins a la darrera solució implantada per Gaudí. Aquest espai també permet veure una evocació de l’obrador de Gaudí.

La «Sala Subirachs Vila-Grau» ha estat el darrer espai a inaugurar-se, i està dedicat a dos dels col·laboradors del projecte de la Sagrada Família: l’escultor Josep Maria Subirachs i el pintor i vitraller Joan Vila-Grau. Gaudí sempre va tenir clar que altres arquitectes, i també artesans i artistes, prosseguirien el treball que ell havia iniciat a la Basílica fins a completar-lo i, en aquest sentit, l’aportació d’aquests dos col·laboradors ha estat molt significativa a partir de la dècada dels vuitanta. En aquest àmbit, es poden descobrir peces originals de vitralls, guixos, bronzes i dibuixos a carbó, així com l’explicació de les eines de treball d’aquests experts. També es pot veure una escenografia del taller de Subirachs i dos audiovisuals que apropen els espectadors al treball manual dels dos artistes i a les seves fonts d’inspiració.

Actualment, es continua treballant en aquest projecte global d’ampliació i renovació del museu, una tasca que té el doble propòsit de preservar l’obra i l’esperit de Gaudí i de facilitar-ne el coneixement als diversos públics interessats.

1_museusagrada-350x350
museu-origens-2
201802_MUSEU_SALA_SUBIRACHS_VILAGRAU_050
Sabies que...?
ja té gairabé cent cinquanta anys d'història?