Museu

El juliol del 1926, un mes després de la mort d’Antoni Gaudí, Joaquim Folch i Torres, director general dels Museus d’Art de Barcelona, proposava fer, al mateix obrador de Gaudí, un museu per conservar i difondre l’obra de Gaudí.

La crema de l’obrador el 1936 significà una pèrdua immensa: es va iniciar el llarg procés de recull de material relacionat amb l’obra i la figura de Gaudí i de recomposició de models de guix a través de les restes. Aquest procés havia de permetre la continuació de l’obra del temple i l’obertura d’un museu.

El Museu s’inaugurà el 1961 al semisoterrani de la façana de la Passió. Aquest nucli primitiu, juntament amb les posteriors ampliacions i reformes, és part de l’actual Museu que, sense oblidar el conjunt de l’obra de Gaudí, centra l’exposició en els treballs de construcció del temple.

El museu del temple inicia un procés de millora i una nova distribució temàtica, que durà  a terme per fases durant el 2017. L’objectiu principal és fer arribar el contingut actual de manera més planera i entenedora al visitant a partir de la renovació del seu mobiliari expositiu, el discurs, la llum i la selecció de les peces.

A la zona «Inspiració en la natura», un nou espai de 102 metres quadrats basats en panells de llum, grans fotografies i vint maquetes de guix, el visitant pot tocar i així entendre com va ser de decisiva l’observació i anàlisi de la naturalesa per al desenvolupament de les solucions formals, simbòliques i constructives de Gaudí.

Els subàmbits en què es desglossa l’exposició són: «L’exuberància Naturalista»,  «La geometria de la natura», «El gran bosc» i «Cristalls Minerals».

Cal destacar els dibuixos, les fotografies d’època, el mobiliari litúrgic i les maquetes originals restaurades, rèpliques d’originals i noves. És remarcable la reconstrucció de la maqueta polifunicular de l’església de la Colònia Güell.

L’actual taller dels modelistes, on es restauren les maquetes originals de Gaudí i es reprodueixen a diferents escales per tal d’assegurar la fidelitat al projecte original, i un audiovisual sobre la història i el moment actual de la construcció del temple completen la visita.

Actualment s’en dissenya un projecte global d’ampliació i renovació amb el doble propòsit de preservar l’obra i l’esperit de Gaudí i de facilitar-ne el coneixement als diversos públics interessats.

1_museusagrada-350x350
2msueusagrada-350x350
3museusagrada-350x350
Sabies que...?
ja té gairabé cent cincuanta anys d'història?