Normativa Sagrada Família

La basílica de la Sagrada Família és oberta a tothom. Tant per respecte com per a la seguretat de tothom, demanem als visitants que compleixin les normes següents. L’incompliment de la normativa pot representar que no s’autoritzi l’entrada o la sortida del recinte. A continuació trobaràs un extracte de la normativa; pots descarregar-te-la sencera aquí.

NORMES GENERALS D’ACCÉS AL TEMPLE

L´organització es reserva el dret d’admissió.

Al control d’accés, el visitant serà sotmès a la revisió de bosses, motxilles, equipatges i efectes personals.

L’accés i l’estada al recinte de la Basílica es troben subjectes a la possessió del bitllet d’entrada, que s’haurà de mostrar al personal d’atenció al públic i/o de seguretat que ho requereixi, així com al personal de la Basílica degudament acreditat que ho sol·liciti.


ELS ESPAIS DE LA BASÍLICA

L’organització es reserva el dret de modificar itineraris o de limitar espais visitables de la Basílica per motius de seguretat, restauració, manteniment, condicions meteorològiques adverses o esdeveniments puntuals. En aquests casos, la Basílica reemborsarà la part proporcional corresponent al servei de valor afegit que hagi quedat interromput.

L’organització, en compliment de la normativa legal, regularà l’aforament de la Basílica i dels seus espais segons criteris de seguretat i de conservació del monument.


CONDUCTA A L’INTERIOR DEL RECINTE

Per respecte als altres visitants i per mantenir l’atmosfera de recolliment pròpia d’una església, es prega fer la visita sense aixecar el to de veu. Durant la visita, s’ha de mantenir un comportament cívic i evitar aglomeracions i corredisses dins el recinte.

Queda prohibit qualsevol tipus d’acte reivindicatiu al recinte de la Basílica.

No es permet fumar ni menjar dins del recinte. Només es poden consumir begudes fora de l’edifici.


INDUMENTÀRIA AL TEMPLE

Per raons de seguretat, no es permet l’ús de gorres i de barrets dins la nau o al museu excepte per motius religiosos, de credo o de salut.

No es pot entrar descalç.

Com a església catòlica, es requereix vestir decorosament i s’estableixen les limitacions següents:

  • No es permet entrar amb roba transparent;
  • No es permet l’accés amb samarretes de tirants que no cobreixin les espatlles;
  • No es permetran els escots excessivament pronunciats ni esquenes i ventres descoberts; i
  • No es permet entrar amb pantalons i faldilles que no cobreixin, com a mínim, mitja cuixa.
  • No es permet entrar amb roba de bany.
  • No està permesa l’entrada amb indumentària orientada a celebracions de qualsevol tipus ni amb ornaments dissenyats per distreure o cridar l’atenció amb finalitats artístiques, religioses, promocionals o de qualsevol altre gènere.


FOTOGRAFIES

No es permet accedir a la Basílica amb equipament fotogràfic professional. Només podran els mitjans autoritzats prèviament pel Departament de Premsa.

No es permet accedir a la Basílica amb equipament fotogràfic professional per realitzar sessions de fotos amb indumentària orientada a celebracions de qualsevol tipus ni amb ornaments dissenyats per distreure o cridar l’atenció amb finalitats artístiques, religioses, promocionals o de qualsevol altre gènere.


SERVEI D’AUDIOGUIES

Abans de sortir del recinte, és obligatori tornar les audioguies i els emissors-receptors en les mateixes condicions en què van ser lliurats

TIPOLOGIES DE VISITES

7.1 ) INDIVIDUALS

Es consideren visites individuals aquelles que es facin soles o amb parelles, amics, familiars, etc. que siguin menys de deu persones.

7.2 ) GRUPS

Es considera grup a partir de 10 persones. Tots els grups han d’anar acompanyats d’un guia oficial de la Generalitat de Catalunya o un professor acreditat.

S’han d’adquirir les entrades denominades «Tiquets per a grups». No s’acceptaran grups amb entrades individuals comprades des de la pàgina web de la Sagrada Família, la plataforma de venda Clorian o qualsevol altre via.


POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

A continuació trobaràs un extracte de la política de devolucions; pots descarregar-te-la sencera aquí.

Totes les devolucions es realitzaran per a entrades no utilitzades. Sagrada Família confirmarà la no utilització de l’entrada a través de la seva validació. Totes les devolucions es gestionen a través de l’adreça de correu electrònic customer@sagradafamilia.org.

La Sagrada Família només és responsable de les entrades adquirides a través del seu lloc web oficial, a través del seu proveïdor oficial de venda d’entrades www.clorian.com o de les gestionades a través del Departament de Reserves reserves@sagradafamilia.org. La Sagrada Família no es farà responsable, en cap cas, de la devolució d’entrades aconseguides a través de llocs web no oficials.

Per sol·licitar el reemborsament, és obligatori presentar les seves entrades en format digital o paper, facilitar el número de localitzador de la seva reserva i realitzar la sol·licitud en un màxim de 30 dies després del dia de visita.


La Sagrada Família en imatges
Descobreix la galeria fotogràfica.