Normativa Sagrada Família

La basílica de la Sagrada Família és oberta a tothom. Tant per respecte com per a la seguretat de tothom, demanem als visitants que compleixin les normes següents. L’incompliment de la normativa pot representar que no s’autoritzi l’entrada o la sortida del recinte. A continuació trobaràs un extracte de la normativa; pots descarregar-te-la sencera aquí.

Les normes d'accés

L’organització es reserva el dret d’admissió.

El visitant serà sotmès al control de bosses, motxilles, equipatges i efectes personals. En cas que es detecti un objecte prohibit, l’objecte pot ser requisat fins a la sortida o es pot denegar l’accés del visitant al recinte.

L’accés i l’estada al recinte de la basílica estan subjectes a la possessió del bitllet d’entrada.

Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats sempre d’un adult per poder entrar al recinte.

Els visitants a títol individual i els grups han d’accedir a la basílica i a les torres pels accessos habilitats per a cada cas en l’horari indicat en el bitllet d’entrada. Com a norma general no es retornarà l’import de l’entrada en cas que s’hi vulgui accedir en dates i hores diferents de les que s’indiquen en el bitllet.

Per als grups és obligatòria la reserva prèvia d’entrada per poder accedir a la basílica. En el cas que un grup no hagi fet la reserva prèvia només hi podrà accedir si hi ha franges horàries disponibles.


Els espais de la Basílica

L’organització es reserva el dret de modificar itineraris o limitar espais visitables de la basílica per motius de seguretat, restauració, manteniment, condicions meteorològiques adverses o esdeveniments puntuals.

L’organització, en compliment de la normativa legal, pot regular la capacitat de la basílica i dels seus espais segons criteris de seguretat i conservació del monument.


Conducta a la Basílica de la Sagrada Família

Per respecte als altres visitants i per mantenir l’atmosfera de recolliment pròpia d’una església, es prega fer la visita sense aixecar el to de veu. Durant la visita, s’ha de mantenir un comportament cívic i evitar aglomeracions i corredisses dins el recinte.

Queda prohibit qualsevol tipus d’acte reivindicatiu al recinte de la Basílica.

No es permet fumar ni menjar dins del recinte. Només es poden consumir begudes fora de l’edifici.

Dins el recinte tampoc es permet fer fotografies amb trípode, excepte en el cas de les persones prèviament acreditades pel Departament de Premsa. Les fotografies i les gravacions de vídeo amb finalitats comercials no podran ser reproduïdes, distribuïdes ni venudes sense permís de l’organització.

Normativa durant misses i altres esdeveniments

A les persones que participin en la missa i en altres esdeveniments no els serà permès deambular per la Basílica durant la celebració.

S’ha de romandre assegut i en silenci.

No es permet fer fotografies.

En cas d’evacuació, s’hauran de seguir en tot moment les indicacions del personal de la Basílica.


Indumentària al temple

Per raons de seguretat, no es permet l’ús de gorres i de barrets dins la nau o al museu excepte per motius religiosos, de credo o de salut.

No es pot entrar descalç.

Com a església catòlica, es requereix vestir decorosament i s’estableixen les limitacions següents:

  • No es permet entrar amb roba transparent;
  • No es permet l’accés amb samarretes de tirants que no cobreixin les espatlles;
  • No es permetran els escots excessivament pronunciats ni esquenes i ventres descoberts; i
  • No es permet entrar amb pantalons i faldilles que no cobreixin, com a mínim, mitja cuixa.
  • No està permesa l’entrada amb indumentària orientada a celebracions de qualsevol tipus ni amb ornaments dissenyats per distreure o cridar l’atenció amb finalitats artístiques, religioses, promocionals o de qualsevol altre gènere.


La visita a les torres

Les torres romandran tancades per raons de seguretat quan les condicions meteorològiques siguin adverses.

Per raons de seguretat, les persones que tenen la mobilitat reduïda o la capacitat de desplaçar-se o d’interaccionar amb l’entorn amb autonomia i seguretat afectades per discapacitat visual no poden visitar les torres.

Els menors poden visitar les torres a partir dels 6 anys i fins a 16 anys han d’anar acompanyats d’un adult. En el cas de les visites escolars hi ha d’haver com a mínim un professor per cada 10 alumnes.


La visita en grup

Es considera grup a partir de 10 persones. Tots els grups han de venir acompanyats d’un guia oficial o d’un professor acreditat.

S’han d’adquirir les entrades denominades «Tiquets per a grups».

IMPORTANT: Segons la normativa actual, no s’acceptaran grups amb entrades individuals comprades des de la pàgina web de la Sagrada Família, la plataforma de venda Clorian o qualsevol altre via.

La Sagrada Família ofereix visites amb guies especialitzats. Les opcions són:

O bé ofereix la possibilitat de venir amb guies privats, és a dir, el grup que vulgui accedir a la Basílica amb la resta d’opcions haurà d’anar acompanyat obligatòriament d’un guia oficial reconegut per la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, els grups escolars podran ser conduïts per un professor acreditat, havent de presentar obligatòriament la documentació que confirmi la condició d’educador.

D’acord amb la normativa autonòmica vigent, només poden donar explicacions els guies oficials i professors acreditats.

El guia o professor responsable que faci explicacions dins del recinte de la basílica ha d’utilitzar obligatòriament emissors-receptors.


Política de devolucions

A continuació trobaràs un extracte de la política de devolucions; pots descarregar-te-la sencera aquí.

 Totes les devolucions es realitzaran per a entrades no utilitzades. Sagrada Família confirmarà la no utilització de l’entrada a través de la seva validació a l’accés.

Sagrada Família només és responsable de les entrades adquirides a través de la seva pàgina web oficial www.sagradafamilia.org o del seu proveïdor oficial de venda d’entrades www.clorian.com.

Per sol·licitar el reemborsament, és obligatori presentar les seves entrades en format digital o paper, facilitar el número de localitzador de la seva reserva i realitzar la sol·licitud en un màxim de 30 dies després del dia de visita.

La devolució de les entrades serà nominal, és a dir, únicament podrà sol·licitar-la la persona que les hagi comprat.

El reemborsament de la seva compra es realitzarà per mitjà del mateix mètode amb què es va fer el pagament. En cas d’haver realitzat la compra amb targeta de crèdit o dèbit, el termini de devolució dependrà de la seva entitat bancària.

Sagrada Família confirmarà la no utilització del servei a través de la validació de l’entrada.


La Sagrada Família en imatges
Descobreix la galeria fotogràfica.

Entrades Online Sagrada Família
Organitza la teva visita
Ara de forma més còmoda!