Normativa Sagrada Família

La basílica de la Sagrada Família és oberta a tothom. Tant per respecte com per a la seguretat de tothom, demanem als visitants que compleixin les normes següents. L’incompliment de la normativa pot representar que no s’autoritzi l’entrada o la sortida del recinte. A continuació trobaràs un extracte de la normativa; pots descarregar-te-la sencera aquí.

Les normes d'accés

L’organització es reserva el dret d’admissió.

El visitant serà sotmès al control de bosses, motxilles, equipatges i efectes personals. En cas que es detecti un objecte prohibit, l’objecte pot ser requisat fins a la sortida o es pot denegar l’accés del visitant al recinte.

L’accés i l’estada al recinte de la basílica estan subjectes a la possessió del bitllet d’entrada.

Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats sempre d’un adult per poder entrar al recinte.

Els visitants a títol individual i els grups han d’accedir a la basílica i a les torres pels accessos habilitats per a cada cas en l’horari indicat en el bitllet d’entrada. Com a norma general no es retornarà l’import de l’entrada en cas que s’hi vulgui accedir en dates i hores diferents de les que s’indiquen en el bitllet.

Per als grups és obligatòria la reserva prèvia d’entrada per poder accedir a la basílica. En el cas que un grup no hagi fet la reserva prèvia només hi podrà accedir si hi ha franges horàries disponibles.


Els espais de la basílica

L’organització es reserva el dret de modificar itineraris o limitar espais visitables de la basílica per motius de seguretat, restauració, manteniment, condicions meteorològiques adverses o esdeveniments puntuals.

L’organització, en compliment de la normativa legal, pot regular la capacitat de la basílica i dels seus espais segons criteris de seguretat i conservació del monument.


La conducta i la indumentària

Per respecte als altres visitants i per mantenir l’ambient de recolliment propi d’una església, us preguem que feu la visita sense aixecar el to de veu. Durant la visita s’ha de mantenir un comportament cívic, evitant aglomeracions i corredisses dins del recinte.

Es demana que els visitants adoptin una conducta respectuosa i vesteixin decorosament.

Dins del recinte de la basílica no es pot ni fumar ni menjar. Només es poden consumir begudes fora de l’edifici. El visitant ha de mantenir l’ordre i la neteja dels espais.

El visitant ha de mantenir una conducta respectuosa envers els elements patrimonials i museístics.

Queda prohibit tot acte reivindicatiu al recinte de la basílica.


La visita a les torres

Les torres romandran tancades per raons de seguretat quan les condicions meteorològiques siguin adverses.

Per raons de seguretat no poden pujar a les torres persones amb mobilitat reduïda.

Els menors poden visitar les torres a partir dels 6 anys i fins a 16 anys han d’anar acompanyats d’un adult. En el cas de les visites escolars hi ha d’haver com a mínim un professor per cada 10 alumnes.


La visita en grup

Tots els grups que vulguin accedir al recinte hauran d’anar acompanyats obligatòriament d’un guia oficial reconegut per la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, els grups escolars podran ser conduïts per un professor acreditat, havent de presentar obligatòriament la documentació que confirmi la condició d’educador.

D’acord amb la normativa autonòmica vigent, només poden donar explicacions els guies oficials i professors acreditats.

El guia o professor responsable que faci explicacions dins del recinte de la basílica ha d’utilitzar obligatòriament emissors-receptors.


La Sagrada Família en imatges
Descobreix la galeria fotogràfica.

Estalvia’t les cues!
Compra la teva entrada online