Projecte d’obres de millora d’accessos, seguretat i accessibilitat al temple.

El projecte d’obres  inclou la millora d’accessos al carrer de la Marina i implica afectacions a altres zones de la Basílica. S’han pres les mesures necessàries per garantir una vista satisfactòria als visitants. Les obres s’allargaran fins al mes de novembre.

Durant el transcurs de les obres, queden modificats els accessos per a grups, que passen a ubicar-se a la cantonada del carrer de Mallorca amb el de Sardenya.

L’interès creixent per visitar la Basílica i la voluntat de vetllar per la seguretat i la comoditat dels visitants, els treballadors i la ciutadania en general, han portat a iniciar el projecte, que quan finalitzi ha de significar una major comoditat d’accessos i una ordenació de l’entorn, així com una millora en l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.

L’execució de les obres de millora s’ha fet intentant trobar una solució que afavorís tant als visitants com a la ciutadania per tal de generar els mínims inconvenients possibles. Per aconseguir-ho s’ha treballat en una nova senyalització, elements de suport, habilitació de noves sortides, més punts de retorn d’audioguies i d’emissors-receptors i reforç de personal, entre altres mesures