Tècniques i materials

En línies generals, els materials utilitzats en la construcció de la Sagrada Família són els mateixos que Gaudí proposà i que es van emprar en la part del temple que ell dirigí.

La pedra dels campanars del Naixement i de la Passió és sorrenca de la muntanya de Montjuïc de Barcelona. A causa de la poca disponibilitat d’aquesta pedra (les pedreres fa anys que són tancades i només n’hi ha de procedent dels enderrocs d’edificis barcelonins), als finestrals i part de les torres i cobertes s’han utilitzat pedres diferents, com ara granits i altres sorrenques. El formigó armat, també usat per Gaudí en els pinacles de la façana del Naixement, s’ha fet servir en la construcció de les naus, tal com ell deixà indicat.

 

S’han construït moltes voltes del temple aplicant la volta de maó de pla: aquesta tècnica, molt utilitzada en la construcció tradicional i molt arrelada a Catalunya consisteix a superposar emmorterades de dues a tres capes de rajola o maó per crear un conjunt molt resistent. Gaudí va adaptar la tècnica de la volta catalana als hiperboloides i paraboloides. En els espais que deixen les filades de rajoles es col·loquen uns elements decoratius amb vidre de color verd i daurat que representen les fulles del bosc que ell volia representades a les voltes.

TecnicaDetall01
TecnicaDetall02
TecnicaDetall03
TecnicaDetall04

Ara els materials s’han aplicat usant les tècniques que ofereix avui la tecnologia de la construcció. Així, la pedra es talla amb sistemes de mecanització informàtica, i els encofrats del formigó són diversos, des de fusta o metall tallats també amb l’ajut de la informàtica, fins a polièster i fibra de vidre o de poliestirè igualment modelats informàticament.

Finalment, cal destacar que els mitjans auxiliars actuals (bastides metàl·liques, grues de gran alçada i potència, sistemes informàtics de replanteigs, etc.) han esdevingut eines imprescindibles per emprendre la construcció amb precisió i eficàcia, i el muntatge de grans peces de pedra, d’encofrats i d’armats, que es preparen en un extens solar dels afores de Barcelona.

201806_T_JESUCRIST_200
Grup escultòric i creu del cimazi
201804_T_MARE_DEU_044
Acabem la basílica!
Descobreix pas a pas les etapes de la construcció fins al 2026.